Generic placeholder image

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลตาลสุม ตำแหน่งพนักงานขับรถ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลตาลสุม

ตำแหน่งพนักงานขับรถ

1. เพศชาย ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่านี้)

3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงหรือโรคติดต่อ

4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทต่ออายุ 5 ปี/ครั้ง

5. มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอตาลสุมหรือ อำเภอพิบูลมังสาหาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครพขร.pdf

: 2017-09-07 : Admin 365